تابلوهای داخل گالری پل

تابلوهای داخل گالری پل در ابعاد مختلف برای نیازها وطرح های تبلیغی متنوع در نظر گرفته شده اند.

شما میتوانید با چینش یک استراتژی برپایه ذهنیت مشتریان ، برگ برنده باشید.

روش های خلاقانه ای در این خصوص قابل اجرا می باشند.

به عنوان مثال ، درج تبلیغ های هدفمند در تابلو های زوج

یا به صورت یک در میان در جهت های چپ و راست

انتخاب هوشمندانه و موثر

گالری پل محلی است که به واسطه چینش خاص تابلو ها شما میتوانید طرح های خلاقانه خود را به راحتی پیاده سازی نمایید.

مدیران گالری پل در پیاده سازی خلاقیت بسیار انعطاف پذیر هستند.